Tại các cửa hàng trên phố Hà Trung (Hà Nội), giá bán ra chỉ còn 17.200 đồng/1USD và mua vào là 17.000 đồng/USD.