(SGGP).– Hôm qua 30-11, Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV). Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV, cho biết BIDV sẽ chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 28-12-2011.

Theo quyết định của Thủ tướng, BIDV cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của nhà nước không thấp hơn 65% (sau 2 giai đoạn). Hiện nay, vốn điều lệ của BIDV là 28.251,4 tỷ đồng. Cơ cấu phát hành cụ thể như sau: tổng khối lượng phát hành trong giai đoạn 1 là 22% vốn điều lệ (trong đó IPO lần đầu ra công chúng 3%, bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 1%, bán cho tổ chức công đoàn 3%, bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 15%).

Trong giai đoạn 2, BIDV sẽ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng mức không vượt quá 20% vốn điều lệ, phát hành thêm cổ phần ra công chúng, giảm dần tỷ lệ sở hữu của nhà nước xuống mức không thấp hơn 65% vốn điều lệ đến năm 2015.

Tính đến 30-11-2011, tổng tài sản của BIDV đạt 403.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 274.000 tỷ đồng, tín dụng đạt 268.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.100 tỷ đồng, hệ số CAR đạt 10%, bảo đảm yêu cầu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cùng ngày, BIDV cho biết đã triển khai gói hỗ trợ tín dụng trị giá 5.000 tỷ đồng cho chương trình tài trợ xuất khẩu theo ngành nghề, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh xuất khẩu thủy sản, dệt may, da giày, gỗ, cà phê... Lãi suất gói hỗ trợ tín dụng này thấp hơn 0,5%/năm so với lãi suất ưu đãi cho vay xuất khẩu hiện BIDV đang dành cho các doanh nghiệp nói chung, tức là thấp hơn khoảng 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

B. MINH