(NDH) Sau 4 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã quay trở lại bán ròng trên 148 tỷ đồng. Trong đó, họ tập trung bán mạnh các mã bluechips như VIC, KDC, HPG, PVS...

Phiên giao dịch 27/8, khối ngoại quay đã quay trở lại bán ròng trên cả 2 sàn. Cụ thể, họ thực hiện mua vào 6,7 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra 8,87 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 238,5 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt 386,8 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 2,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là hơn 148 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, sau 4 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại trên 134 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 1,8 triệu cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại trên HOSE mua vào 6 triệu cổ phiếu và bán ra 7,8 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 225 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là 359 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại trên sàn HOSE bán ròng khá mạnh các cổ phiếu bluechips như VIC, KDC, HPG.... Trong đó, VIC đứng giá tham chiếu và bị bán ròng trên 1,3 triệu cổ phiếu. KDC tăng mạnh 3.500 đồng lên 74.000 đồng/CP, nhưng lại bị khối ngoại bán ròng 901.140 cổ phiếu.

Chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh mã DPM, đạt 504.160 cổ phiếu. Khép phiên giao dịch, DPM tăng 800 đồng lên 33.200 đồng/CP. Hai mã SJD và LCG được họ mua ròng lần lượt 222.490 cổ phiếu và 586.000 cổ phiếu.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã bán ròng trở lại hơn 14 tỷ đồng sau 4 phiên mua ròng liên tiếp, khối lượng bán ròng là 328.000 cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX mua vào 697.000 cổ phiếu, trị giá 13,5 tỷ đồng, còn bán ra 1 triệu cổ phiếu, trị giá trên 27,5 tỷ đồng.

Sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, mã PVS đã bị khối ngoại trên HNX bán ròng trở lại 292.700 cổ phiếu. Khép phiên giao dịch, PVS giảm 500 đồng xuống 41.000 đồng/CP. Bên cạnh đó, PVC giảm 400 đồng xuống 33.900 đồng/CP và cũng bị bán ròng 235.100 cổ phiếu.

Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX mua ròng tập trung hai mã VND (257.700 cổ phiếu) và DBC (103.300 cổ phiếu). Khép phiên giao dịch, VND giảm 400 đồng xuống 16.400 đồng/CP, còn DBC tăng 100 đồng lên 23.900 đồng/CP.

Bình Minh - NDH