(Vietstock) - CTCP Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (HNX: SQC) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền vào 25/10 và ngày đăng ký cuối cùng vào 27/10 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến của công ty là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2010; Rút niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội; Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ và Kế hoạch liên doanh với đối tác Nhật Bản và Hoa Kỳ trong lĩnh vực chế biến Titan và tổ chức mạng lưới bán hàng toàn cầu. Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến vào tháng 10 năm 2010.