Sở GDCK Hà Nội thông báo, 9,855,700 cp CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục (HNX: EFI) chính thức giao dịch bổ sung vào ngày 24/09.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục ; - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; - Mã chứng khoán: EFI; - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu; - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 9,855,700 cổ phiếu - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 98,557,000,000 đồng - Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 13,425,700 cổ phiếu - Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 134,257,000,000 - Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2010.