ANTT.VN – Theo thông báo, ngày 22-10 tới, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

Theo thông tin trong giấy mời họp đại hội được gửi tới các cổ đông do ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên phụ trách Hội đồng quản trị BIDV ký ngày 12-10, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 vào sáng thứ Bảy ngày 22/10/2016 tại Khách sạn Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Trước đó, ngày 7/9/2016, hội đồng quản trị BIDV đã ra nghị quyết về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, đồng thời có công văn số 2680/TB-BIDV gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. Tuy nhiên, nội dung của cả 2 văn bản trên đều không nêu rõ về nội dung họp cũng như thời gian và địa điểm.

Ngay 22/10, BIDV to chuc hop dai hoi dong co dong bat thuong - Anh 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của BIDV

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 24/4 vừa qua, 100% cổ đông BIDV đã nhất trí tỷ lệ trả cổ tức năm 2015 là 8,5% bằng hình thức phát hành cổ phần để trả cổ tức.

Tuy nhiên, vào ngày 30/5, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV và Vietinbank biểu quyết, chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước tại hai ngân hàng trên vào ngân sách nhà nước.

Việc chi trả cổ tức thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông nhưng sau khi BIDV đã họp cổ đông xong thì mới phát sinh vấn đề trên. Do đó, các cổ đông và thị trường đồn đoán đại hội cổ đông bất thường tới có thể sẽ thảo luận về vấn đề này.

Các cổ đông và thị trường chứng khoán cũng đang chờ đợi các thông tin về nhân sự cấp cao của BIDV tại đại hội đồng cổ đông này sau khi Chủ tịch của ngân hàng, ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu từ ngày 1-9-2016. Tạm thời, ông Trần Anh Tuấn giữ chức Ủy viên phụ trách hội đồng quản trị (chức vụ tạm thời, chưa phải quyền chủ tịch).

Thanh Hương