Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ họp trong 24 ngày, bế mạc vào ngày 19-11-2016. Ảnh minh họa: internet.

Ngay 20-10 khai mac ky hop thu 2 Quoc hoi khoa XIV - Anh 1

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 sẽ bố trí theo thông lệ, nhưng để hạn chế trình bày quá nhiều báo cáo trong cùng một buổi, dự kiến một số phiên họp sẽ báo cáo tờ trình tại phiên họp hội trường trước khi thảo luận tại tổ.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ tăng thời lượng thảo luận kinh tế- xã hội từ 1 ngày lên 1,5 ngày; bố trí muộn hơn thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách để các đại biểu Quốc hội có thêm thời gian nghiên cứu.

Do vậy, dự kiến Quốc hội sẽ họp trong 24 ngày, trong đó Quốc hội làm việc 2 ngày thứ Bảy và dự kiến khai mạc ngày 20-10 và bế mạc vào ngày 19-11-2016.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, có 2 nội dung được rút ra khỏi chương trình gồm Dự án Luật Công an xã (để tiếp tục hoàn thiện) và Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Vì sau khi tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” sẽ có cơ sở đầy đủ, toàn diện cho việc sửa đổi Luật này.

Liên quan đến vấn đề xem xét, phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, việc xem xét phê chuẩn TPP là nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét quyết định, tuy nhiên tới thời điểm này cơ quan thường trực của Quốc hội chưa nhận được tờ trình của Chủ tịch nước. Vì thế nội dung này sẽ chưa được đưa vào chương trình kỳ họp thứ 2, dự kiến khai mạc ngày 20-10 tới.

Ngoài ra, tại phiên họp thứ 3 (tháng 9-2016), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị cân nhắc kỹ thời điểm trình Quốc hội xem xét phê chuẩn cho tình hình trong nước, quốc tế và chưa bố trí nội dung này vào nội dung kỳ họp thứ 2.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, về nguyên tắc khi nào Chủ tịch nước trình và cơ quan thẩm tra đảm bảo đủ điều kiện thì đưa vào chương trình kỳ họp. Nhưng cho tới nay chưa có cơ sở trình vào kỳ họp.

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết gồm Luật về hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đồng thời Quốc hội cũng cho ý kiến 12 dự án luật tại kỳ họp lần này.

Cũng trong kỳ họp này, các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác cũng sẽ Quốc hội thảo luận, xem xét như: xem xét báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, xem xét báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; xem xét, quyết định kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; xem xét, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015)...

Hoài Anh