Ngày 27/4, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Ngô Thịnh Đức đã làm việc với Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu và thống nhất với lãnh đạo các đơn vị thi công sẽ thông xe kỹ thuật cầu Rạch Miễu vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay và hoàn thành toàn bộ cầu sau đó một tháng. Đây là mốc thời gian được lãnh đạo các đơn vị thi công và Ban quản lý các dự án giao thông 9 ( đại diện chủ đầu tư ) thống nhất trình Bộ GTVT phê duyệt.