(NDH) Phiên hôm nay, trong khi khối ngoại trên HOSE mua ròng giảm trở lại, thì khối ngoại trên HNX đã đẩy mạnh mua ròng lên tới hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, họ tập trung mua mạnh mã PVS.

Phiên giao dịch ngày 2/7, khối ngoại giao dịch sôi động hơn so với phiên trước, họ thực hiện mua vào gần 8,5 triệu cổ phiếu, trị giá 300 tỷ đồng, trong khi bán ra 6,5 triệu cổ phiếu, trị giá 253 tỷ đồng.

Tổng khối lượng mua ròng đạt 1,96 cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt 48 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 13 liên tiếp, với giá trị mua ròng đạt 31,4 tỷ đồng, tiếp tục giảm 64,5% so với phiên trước, tương ứng với khối lượng mua ròng đạt 86.100 cổ phiếu.

Trong phiên hôm nay, họ mua vào 6 triệu cổ phiếu và bán ra 5,93 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 253 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt 242 tỷ đồng.

Mã CSM tăng 1.700 đồng lên 43.900 đồng/CP và được khối ngoại trên HOSE mua ròng tới 211.970 cổ phiếu. Bên cạnh đó, DRC tăng 1.000 đồng lên 53.000 đồng/CP và cũng được mua ròng 166.570 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, họ bán ròng rất mạnh mã VSH, đạt tới 1,7 triệu đơn vị. Khép phiên giao dịch, VSH đứng ở mức giá tham chiếu. Kế tiếp, HAG tăng 200 đồng lên 24.700 đồng/CP, nhưng cũng bị họ bán ròng 442.430 cổ phiếu.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng 36 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với phiên trước, tương ứng với khối lượng mua ròng đạt 1,87 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX giao dịch khá sôi động, họ mua vào 2 triệu cổ phiếu, nhưng chỉ bán ra 574.800 cổ phiếu, với giá trị mua vào là 46,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt 10,3 tỷ đồng.

Như vậy, đây cũng là phiên mua ròng thứ 24 liên tiếp của khối ngoại trên HNX, với tổng giá trị mua ròng đạt hơn 534 tỷ đồng.

Tương tự như các phiên trước, PVS tiếp tục được khối ngoại mua ròng mạnh, đạt 787.500 cổ phiếu. Phiên hôm nay, PVS tăng 500 đồng lên 30.000 đồng/CP. Như vậy, PVS đã được khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp, với tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

Phiên hôm nay, KLS tăng 400 đồng lên 12.600 đồng/CP và cũng được khối ngoại mua ròng tới 814.300 cổ phiếu.

Chiều ngược lại, họ bán ròng chủ yếu mã PVC, đạt 240.000 cổ phiếu. Khép phiên giao dịch, PVC vẫn tăng tới 900 đồng lên 18.800 đồng/CP.

Bình Minh - NDH