(HNM) - Dự kiến, khoảng 20h ngày 17-4, cả khối tổ hợp tên lửa và vệ tinh (cao hơn 50m), sau khi vượt qua tất cả các bước đo kiểm hệ thống, sẽ được vận chuyển ra bãi phóng ngoài trời bằng một hệ thống đường ray đặc biệt.