(NDHMoney) Sau khi bán ròng trong phiên trước thì tới phiên hôm nay, nhà đầu tư ngoại quay trở lại mua ròng 31,396 tỷ đồng trên sàn HSX.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên cả 2 sàn, tổng cộng khối ngoại đã mua vào 3,879 triệu cổ phiếu tương đương giá trị mua đạt 108,670 tỷ đồng và bán ra 2,524 triệu cổ phiếu tương đương giá trị bán đạt 68,588 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 1,355 triệu cổ phiếu tương đương giá trị là 40,082 tỷ đồng.

Trên sàn HSX, khối ngoại đã mua vào 3,314 triệu cổ phiếu và bán ra 2,379 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 98,069 tỷ đồng và giá trị bán ra là 66,672 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng là 935.100 cổ phiếu tương đương giá trị 31,396 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, MSN tăng mạnh 5,5% lên 116.000 đồng và được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên sàn HSX đạt 11,528 tỷ đồng. Mã DVP cũng được khối ngoại mua ròng 7,947 tỷ đồng, tuy nhiên, phiên hôm nay mã này lại giảm 1,5% xuống 64.000 đồng/CP.

Chiều ngược lại, CTG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất đạt 6,026 tỷ đồng, khép phiên giao dịch, CTG tăng 0,5% lên 18.700 đồng/CP. 2 mã VIC và EIB cũng đều bị khối ngoại bán ròng trên 4 tỷ đồng.

Còn tại sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp với khối lượng mua vào là 565.500 cổ phiếu tương đương giá trị 10,601 tỷ đồng và bán ra 145.600 cổ phiếu, tương đương 1,915 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 419.900 cổ phiếu, tương đương giá trị mua ròng là 8,685 tỷ đồng.

Mã DXP tiếp tục dẫn đầu về khối lượng mua ròng của khối ngoại trên sàn HNX đạt 2,525 tỷ đồng, phiên hôm qua mã này cũng được khối ngoại mua ròng tới 5,863 tỷ đồng. 3 mã TCT, DBC và PGS cũng đều được mua ròng trên 1 tỷ đồng.

Cũng giống như các phiên trước, phiên hôm nay khối ngoại trên sàn HNX chỉ bán ròng 8 mã và giá trị bán ròng của các mã này đều dưới 1 tỷ đồng.