Chiều 13-4, Chủ tịch UBND xã An Tiến (Mỹ Đức) Trần Văn Hoành cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ định Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO là đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khảo sát, thăm dò địa chất khu vực bị sụt lún tại thôn Hòa Lạc (Báo Hànôịmới đã đưa tin).

Là chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị thực hiện dự án sau 15 ngày đo đạc và khoan thăm dò địa chất tại khu vực thôn Hòa Lạc sẽ chỉ ra nguyên nhân và đề xuất các biện pháp kinh tế - kỹ thuật để khắc phục sự cố sụt lún. Dự kiến ngày 15-4, USCO sẽ tiến hành đo đạc khoanh vùng để khoan thăm dò tại thôn Hòa Lạc sau đó mở rộng phạm vi ra địa bàn toàn xã An Tiến.

Kim Văn