Chiều ngày 7/10, Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” ngành Y tế Hà Nội năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo TS. Hoàng Đức Hạnh – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, năm 2016, toàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các cụm thi đua, giữa tập thể và cá nhân trong đơn vị, tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề, các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh các tập thể và cá nhân, các điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua làm mục tiêu phấn đấu của mỗi cá nhân và tập thể. Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã tạo nên một khí thế sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành Y tế Thủ đô.

Nganh y te Ha Noi khen thuong ca nhan 'Nguoi tot, viec tot' - Anh 1

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khen thưởng 30 cá nhân "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu cấp thành phố.

Tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2016, Ngành Y tế Hà Nội có 17.774 cá nhân trong số hơn 23.000 cán bộ đã được các đơn vị trong ngành biểu dương, khen thưởng về thành tích trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; có 1.566 cá nhân tiêu biểu được ngành y tế công nhận “Người tốt, việc tốt”’ 02 cá nhân được Sở Y tế khen thưởng “Việc tốt” và 30 cá nhân tiêu biểu được Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu thành phố.

Trang Thu