Sáng 20/6, Công đoàn cơ quan văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức thành công đại hội công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đơn vị được Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội chọn là 1 trong 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm trong Ngành và là Đơn vị đầu tiên tổ chức Đại hội CĐCS .

Nganh xay dung Ha Noi: Dai hoi diem cong doan co so - Anh 1

Ông Phan Văn Bảo - Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Đại hội công đoàn cơ quan văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội diễn ra vào thời điểm đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII Công đoàn Ngành xây dựng Hà Nội; Nghị quyết đại hội XV Công đoàn thành phố; chào mừng Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phan Văn Bảo, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả Công đoàn cơ quan văn phòng Sở đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế; khó khăn. thách thức và yêu cầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ mới nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Nganh xay dung Ha Noi: Dai hoi diem cong doan co so - Anh 2

Toàn cảnh Đại hội công đoàn cơ quan văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội.

Ông Phan Văn Bảo cũng lưu ý khối công đoàn cơ quan văn phòng sở cần đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn. Cần nêu rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trong đó, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Kết thúc đại hội, với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội Công đoàn cơ quan văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XVII nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng chí Đào Duy Hải tái cử Chủ tịch CĐCS khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngay sau Đại hội, Ban thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã họp với Ban chấp hành mới và các đại biểu của CĐCS trong ngành đến dự để rút kinh nghiệm, tổ chức tốt đại hội ở đơn vị mình, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tuấn Dũng