Chọn nghề chọn tương lai? Lớp 10 chọn ban? Trường đào tạo ngành Du lịch? Học phiên dịch làm ở đâu? Gửi câu hỏi ở đây.