Cục Thuế Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thành công tác thuế năm 2017; trong đó tập trung đẩy mạnh thanh, kiểm tra, chống thất thu ngân sách ...

Nganh thue Ha Noi thanh, kiem tra chong that thu thue - Anh 1

Ngành thuế Hà Nội chống thất thu thuế những tháng cuối năm. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng - TTXVN

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục triển khai các giải pháp hoàn thành công tác thuế năm 2017; trong đó tập trung đẩy mạnh thanh, kiểm tra, chống thất thu ngân sách và tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phân tích hồ sơ trước khi tiến hành thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh, kiểm tra; tập trung thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro lớn, khả năng khai thác tăng thu cao và theo các chuyên đề (bất động sản, dự án, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, đơn vị lỗ liên tục, ưu đãi miễn giảm thuế…).

Ngoài ra, ngành thuế Hà Nội sẽ thanh, kiểm tra sau hoàn thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Ông Mai Sơn cho biết thêm, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các tiêu chí rủi ro chuyên sâu theo từng ngành, nghề, lĩnh vực, chuyên đề để triển khai mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử.

Đồng thời phối hợp với liên ngành thực hiện thanh, kiểm tra, phòng chống gian lân thương mại, gian lận về giá, buôn lậu, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm về mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp…

Bên cạnh đó, để đảm bảo minh bạch, công bằng và đúng quy định, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế sẽ được kịp thời khen thưởng, tuyên dương và danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế cũng sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngành thuế Hà Nội tiếp tục đa dạng hóa các hình thức đối thoại, tọa đàm, tiếp xúc trực tiếp nhằm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tiếp nhận ý kiến xây dựng, phản biện tích cực của doanh nghiệp và người dân về chính sách, thủ tục hành chính thuế để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, vướng mắc trong việc thực hiện pháp luật thuế hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ.

Ngành thuế Hà Nội cũng chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền về các cơ chế chính sách, quy trình, quy chế liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút tốt các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách toàn ngành thuế Hà Nội thực hiện là 93,931 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán Pháp lệnh, tăng 18% so với cùng kỳ.

Về thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành trên 8.100 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 44,8% kế hoạch và tăng 79,6% so với cùng kỳ, xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 1.168 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Số nợ thu được trong 6 tháng đầu năm đã thu được 6.445 tỷ đồng, thực hiện công khai 6 đợt danh sách của 792 đơn vị nợ tiền thuế phí, tiền thuê đất với tổng số tiền là 2.793 tỷ đồng.