Theo đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 9 tháng đầu năm qua, tập đoàn tiếp tục gặp nhiều nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Do đó, năm 2016, tập đoàn dự kiến giảm 4.000 lao động.

Nganh than gap kho, du tinh giam 4.000 lao dong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác quý 3, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý 4/2016 vào ngày 11.10, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Biên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016.

Theo kết quả báo cáo, tập đoàn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ than do phải cạnh tranh với than nhập khẩu có giá thành thấp cùng với giá khoáng sản alumin, hydrat giảm sâu và thuế phí tăng, vì vậy tập đoàn đã phải giảm sản lượng nên các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 71.460 tỉ đồng, đạt 65% kế hoạch năm, bằng 93% so với cùng kỳ 2015; than nguyên khai sản xuất 26,7 triệu tấn, đạt 67% kế hoạch năm, bằng 94% so cùng kỳ; than sạch đạt 25,5 triệu tấn, bằng 70% kế hoạch năm, bằng 95% so cùng kỳ; than tiêu thụ đạt 25,5 triệu tấn, bằng 67% kế hoạch năm và bằng 97% so cùng kỳ; trong đó than tiêu thụ trong nước đạt 25,1 triệu tấn, đạt 68% kế hoạch năm, bằng 100% so cùng kỳ.

Về thu nhập của người lao động, đại diện TKV cho biết, thu nhập bình quân của người lao động toàn tập đoàn đạt 8,405 triệu đồng/người/tháng, bằng 92,3% kế hoạch năm và bằng 93% so cùng kỳ; trong đó thu nhập bình quân khối sản xuất than đạt 9,092 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, tập đoàn tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cơ cấu, tinh giản lao động, năm 2016 dự kiến giảm khoảng 4.000 lao động; tích cực triển khai các dự án phát triển mỏ than, điện, đẩy mạnh cơ giới hóa, quản trị chi phí, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành...

Dự kiến về chỉ tiêu trong quý 4, Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Biên cho biết, tập đoàn đã đề ra các chỉ tiêu gồm: than nguyên khai sản xuất đạt 7,5 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 9,5 triệu tấn, và phấn đấu cả năm tiêu thụ đạt trên 35 triệu tấn…

Trước những khó khăn, thách thức thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Minh Chuẩn đề xuất tập đoàn và các đơn vị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu, có các giải pháp đồng bộ để ổn định, phát triển sản xuất, khắc phục những hạn chế tồn tại và đảm bảo việc làm cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án phát triển mỏ than, điện, khoáng sản, và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm 2016 và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2017.

Tuyết Nhung