Theo Thống kê của Tổng cục Hải quan, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan trong 11 tháng 2016 đạt 239.454 tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015 (232.683 tỷ đồng).

Chỉ tính riêng trong tháng 11-2016, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ đồng so với tháng trước. Ảnh: T.Trang.

Chỉ tính riêng trong tháng 11-2016, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ đồng so với tháng trước. Trong tháng 11, một số mặt hàng NK chính có xu hướng tăng là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng ước đạt 2,5 tỷ USD, tăng 4,8% so với tháng trước; Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước; Vải các loại ước đạt 950 triệu USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Sắt thép các loại ước đạt 1,6 triệu tấn, tăng 3,5%, trị giá ước đạt 770 triệu USD, tăng 5,9% so với tháng trước; Chất dẻo nguyên liệu ước đạt 450 nghìn tấn, tăng 9,9%, trị giá ước đạt 614 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước; Kim loại thường khác tăng 0,2% và trị giá là 434 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước; xăng, dầu các loại trị giá NK ước đạt 900 nghìn tấn, tăng 5,4%, trị giá ước đạt 416 triệu USD, tăng 4,8% so với cùng kỳ tháng trước.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng XK chính cũng có xu hướng tăng so với tháng trước như: Điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 3 tỷ USD, tăng 5,8% so với tháng trước; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 1,95 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước; Hàng giày dép ước đạt 1,15 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước; Phương tiện vận tải và phụ tùng ước đạt 550 triệu USD, tăng 8,8% so với tháng trước; Gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 620 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước; Cà phê ước đạt 120 nghìn tấn, tăng 2,3%; trị giá ước là 258 triệu USD, tăng 6% so với tháng trước.

Trong tháng 11 năm 2016, tổng trị giá XNK ước đạt 31,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 15,6 tỷ USD, tăng 1,3% và tổng trị giá NK ước đạt 16 tỷ USD, tăng 1%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 11 tháng năm 2016, tổng trị giá XNK dự kiến đạt 316,16 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó tổng trị giá XK ước đạt 159,5 tỷ USD, tăng 7,5% và tổng trị giá NK ước đạt 156,66 tỷ USD, tăng 3,5%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11/2016 ước thâm hụt 400 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch xuất khẩu. Trong 11 tháng năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,85 tỷ USD.

Góp phần vào số thu NSNN trong tháng 11 của ngành Hải quan là kết quả của công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tính từ 16-10-2016 đến 15-11-2016, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 596 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 11 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan khởi tố 5 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 2 vụ.

Trong những tháng còn lại, quyết liệt để hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiên trì với các giải pháp thu NSNN đã đề ra. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trọng điểm, tập trung công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm soát, ứng dụng công tác quản lý rủi ro, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, xiết chặt kỷ cương kỷ luật trong ngành.

Thu Trang