​(Chinhphu.vn) - Tính đến hết tháng 7/2017, số thu ngân sách Nhà nước của ngành Hải quan đạt 165.646 tỷ đồng, và trong 5 tháng cuối năm phải thu 119.000 tỷ đồng để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Nganh Hai quan phan dau thu 119.000 ty dong trong 5 thang cuoi nam - Anh 1

Như vậy, bình quân mỗi tháng ngành Hải quan phải thu 23.870 tỷ đồng/tháng, cao hơn bình quân 7 tháng đầu năm 206 tỷ đồng/tháng. Còn với chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước là 290.000 tỷ đồng, mỗi tháng cần phải đạt số thu trung bình cao hơn bình quân 7 tháng đầu năm 1.206 tỷ đồng/tháng.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đẩy nhanh tiến độ của một số đề án trọng tâm, chủ động trong việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước, tăng cường công tác chống thất thu, triển khai chặt chẽ công tác hoàn thuế.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thực hiện tốt công tác tham mưu, đầu mối của Tổng cục, phối hợp với Cục Kiểm tra sau thông quan, Vụ Thanh tra - Kiểm tra đưa ra những biện pháp đảm bảo đạt được số thu, đặc biệt tập trung rà soát về mã, giá các mặt hàng trọng điểm.

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết xử lý những trường hợp không thực hiện đúng quy định pháp luật, quy chế của ngành.

MK