Đến hết ngày 30-9-2016, số thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt 193.594 tỷ đồng bằng 71,7% dự toán, tăng 6.241 tỷ đồng (3,3%) so với cùng kỳ năm 2015 (187.353 tỷ đồng). Để hoàn thành dự toán (270.000 tỷ đồng) 3 tháng cuối năm2016 còn phải thu 76.406 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 25.470 tỷ đồng/tháng, cao hơn 3.070 tỷ đồng so với bình quân các tháng đầu năm. Đây là nhiệm vụ thực sự khó khăn.

Nganh Hai quan: Don luc thu ngan sach - Anh 1

Tạo thuận lợi cho hoạt động XNK là nhiệm vụ đầu tiên các đơn vị phải triển khai trong những tháng cuối năm. (Ảnh: T.Trang)

Trước tình hình này, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm 2016, trong đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời thực hiện quyết liệt Chỉ thị 1055/CT-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Để triển khai các nhiệm vụ trong quý IV, tăng cường công tác quản lý hải quan, giám sát hải quan, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao, ngày 11-10-2016, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 35 Cục Hải quan tỉnh, thành phố để giải quyết những khó khăn vướng mắc cũng như bàn những giải pháp mà mỗi đơn vị sẽ triển khai trong quý IV để đạt được chỉ tiêu thu NSNN mà toàn ngành Hải quan đã được giao.

Theo đó, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK là nhiệm vụ đầu tiên các đơn vị phải triển khai. Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, tăng thu NSNN. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho DN trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK vừa mới có hiệu lực. Cùng với đó, tiếp tục duy trì tổ giải quyết nhanh, chủ động gặp gỡ và giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong việc nộp thuế.

Song song với đó, trong công tác giám sát, quản lý hải quan, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hạn chế việc DN lợi dụng sơ hở chính sách để trục lợi, ngăn chặn hiệu quả hành vi buộn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để thất thu NSNN. Chủ động rà soát các mặt hàng, DN XNK thường xuyên phát sinh đột biến tại đơn vị, xác định những mặt hàng, DN trọng tâm trọng điểm, xác định các dấu hiệu nghi vấn khai sai số lượng, trị giá xuất xứ, thuế suất... đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào NSNN.

Đặc biệt, để chống thất thu NSNN, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung quản lý vào một số lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể:

Trong công các phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế: Thực hiện rà soát, phân loại thống nhất đối với những mặt hàng đã có thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan hoặc văn bản hướng dẫn phân loại, không để tình trạng 1 mặt hàng phân loại vào 2 mã số HS khác nhau. Thực hiện rà soát, kiểm tra đối với những mặt hàng XNK phải đáp ứng các điều kiện quy định để được áp dụng mức thuế XNK ưu đãi, ưu đãi đặc biệt tại các biểu thuế. Rà soát các mặt hàng NK đã đăng ký danh mục được miễn thuế để tìm ra những trường hợp áp dụng không đúng đối tượng hoặc phân loại không phù hợp.

Về giám sát xuất xứ hàng hóa, lãnh đạo Tổng cục yêu cầu kiểm tra các trường hợp khai sai mã số để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, các trường hợp loại trừ không được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt, các trường hợp có hóa đơn thương mại do bên thứ 3 phát hành hoặc hàng hóa chuyển tải qua nước, vùng lãnh thổ không thuộc đối tượng được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Riêng về công tác quản lý khai báo trị giá hải quan, yêu cầu đặt ra là phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, xác định dấu hiệu nghi vấn khai báo để tổ chức tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan để xác định lại trị giá, thu đủ thuế. Thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá đối vối mặt hàng có nghi vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả nghi vấn do khâu trong thông quan chuyển.

Cùng với đó, lãnh đạo Tổng cục cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện kiểm tra công tác miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế tại các Chi cục Hải quan có lưu lượng hàng hóa XNK lớn. Thường xuyên rà soát, cập nhật, xác định chính xác số tiền nợ thuế mới phát sinh, làm rõ tình hình nợ thuế cũng như thực hiện các giải pháp thu hồi. Tập trung kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trọng điểm, đấu tranh chống thất thu qua số lượng, trị giá, mã số, C/O, chú trọng các lĩnh vực hay bị lợi dụng để vi phạm như chính sách ưu đãi hoàn thuế GTGT hàng XK, tạm nhập tái xuất, chính sách ưu đãi đầu tư, thuế đối với khu kinh tế cửa khẩu, hàng quá cảnh, chuyển cửa khẩu...

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kiểm soát, ứng dụng công tác quản lý rủi ro. Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất theo các chuyên đề chống thất thu thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan, đảm bảo cơ quan Hải quan nắm được sự di chuyển của hàng hóa, không bỏ lọt số container, hàng hóa. Siết chặt kỷ cương kỷ luật trong ngành Hải quan.

Thu Trang