Đến khoảng 10h ngày 10/8/2008 đã thông xe bình thường từ Tuần Giáo đến Điện Biên. QL6 bị đứt đường tại km46+200 và km321+690, các nhà thầu của dự án đã làm đường tránh và thông được xe con, xe tải nhẹ. Chi tiết...