(HNM) - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý đã có văn bản gửi các sở GD-ĐT, các học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN yêu cầu chuẩn bị triển khai "Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2010" từ ngày 10-11 đến ngày 10-12-2010.

Với chủ đề "Tiếp cận phổ cập và quyền con người", lãnh đạo Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị quan tâm tới việc lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống HIV/AIDS vào các môn học có liên quan; tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa về phòng, chống HIV/AIDS như phát thanh, báo tường, bảng tin, thi tìm hiểu kiến thức, các tiểu phẩm văn nghệ, tọa đàm, tư vấn... Hai nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là các trường phải tăng cường nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống cho mọi HS, sinh viên; tuyên truyền, vận động HS, sinh viên ủng hộ, chăm sóc người nhiễm HIV và gia đình của họ, góp phần làm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS.