9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp thực hiện trong năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông được Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD ĐT) Phùng Xuân Nhạ đưa ra tại Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT toàn quốc mới đây đã được nhiều chuyên gia giáo dục đánh giá cao.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, mục tiêu của năm học mới 2017-2018 là tiếp tục tập trung vào nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức lối sống để thầy ra thầy, trò ra trò. Hạn chế những hiện tượng học sinh đánh nhau, không tuân thủ pháp luật.

Nganh Giao duc - Dao tao: 5 giai phap go dan cac van de “nong” - Anh 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại hội nghị. Ảnh nguồn internet

Cụ thể, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, có 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp của ngành sẽ tiếp tục được triển khai trọng tâm trong năm học 2017-2018. Đó là các nhiệm vụ: rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học (Đối với khu vực thành phố, quy hoạch trường, lớp phải thoát khỏi khu vực nội đô, khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông. Tăng cường xã hội hóa với nhóm trường, lớp chất lượng cao; Đối với miền núi khó khăn, có lộ trình sắp xếp trường, lớp hợp lý, đảm bảo chuẩn bị tốt tâm lý cho phụ huynh và học sinh). Công tác quy hoạch trường, lớp phải gắn với chuẩn bị cơ sở vật chất, đào tạo lại đội ngũ giáo viên, đặc biệt là gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, cùng với việc phát triển nguồn nhân lực, Bộ GDĐT đang hoàn thành các bộ chuẩn, quy chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý, giảng viên sư phạm, trên cơ sở đó các tỉnh rà soát theo các chuẩn; kết hợp với các trường sư phạm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại; Còn liên quan đến việc nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ hay ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục thì song song với việc kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc dạy và học như mô hình lớp học thông minh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giảm bớt sổ sách không cần thiết cho các thầy cô giáo.

Đặc biệt, cùng với việc quy hoạch công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các nhà trường sẽ được quan tâm triển khai trong năm học 2017 -2018. Bộ sẽ nghiên cứu xây dựng việc phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho hiệu quả hơn nữa để học sinh định hướng nghề nghiệp, tạo tâm lý bình đẳng giữa đại học, nghề nghiệp.

Về giải pháp tháo gỡ các nhiệm vụ trên, Bộ cũng đưa ra 5 giải pháp gồm: Giải pháp pháp chế; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông.

Để việc triển khai 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp đạt được hiệu quả, Bộ trưởng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tới các cơ sở giáo viên và giáo viên, cán bộ quản lý toàn ngành. Trong đó, nhấn mạnh tới công tác thi đua, khen thưởng cần đi vào thực chất nhằm từng bước đẩy lùi căn bệnh thành tích và lộ trình thực hiện giảm tải nhằm giảm áp lực cho học sinh, giáo viên.Bộ trưởng yêu cầu Sở GDĐT thực hiện dân chủ trường học và tổ chức đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghiêm túc thực hiện Luật Viên chức, Luật cán bộ, công chức.

Theo các chuyên gia giáo dục, đây không chỉ là những nội dung mới phải được đặc biệt lưu tâm mà quan trọng nền tảng kỷ cương là “chìa khóa” để thực hiện các nội dung giáo dục. Kinh nghiệm cho thấy nơi nào giữ được nề nếp dạy học tốt nơi đó chất lượng sẽ duy trì tốt.

Hữu Thành