GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và Công đoàn Ngành GD thành phố vừa trao số tiền 444.390.500 đồng đến Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”.

Ngành GD&ĐT TP Cần Thơ trao tiền ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”

Đây là số tiền cán bộ, giáo viên, người lao động trong ngành là đoàn viên tại 45 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành đóng góp ủng hộ.

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT và Thường vụ Công đoàn Ngành đã tiến hành trao số tiền vận động được từ công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) ngành GD&ĐT đến chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”. Tổng số tiền gửi đến Quỹ Tấm lòng vàng, báo Lao động để chuyển đến chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa” là 444.390.500 đồng.

Số tiền trên được vận động khi triển khai thực hiện lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kêu gọi CCVCLĐ tiếp tục ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ và Ban Thường vụ Công đoàn Ngành đã có công văn liên tịch kêu gọi đoàn viên và người lao động ngành GD thành phố hưởng ứng cuộc vận động.

Đóng góp mỗi người một ngày lương để giúp lực lượng chấp pháp và ngư dân mua sắm, sửa chữa các tàu bị hư hại, các trang thiết bị máy móc, ngư cụ và những vật dụng cần thiết để yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Giúp gia đình các lực lượng chấp pháp và ngư dân đang gặp khó khăn, đồng thời xây dựng tượng đài anh hùng chiến sỹ Gạc Ma…

Đối với CĐ ngành GD&ĐT các quận, huyện, số tiền đóng góp ủng hộ được chuyển trực tiếp đến LĐLĐ các quận, huyện. Tính chung, số tiền cán bộ, GV, người lao động toàn ngành GD&ĐT TP Cần Thơ đóng góp ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” ước khoảng 1 tỉ đồng.