Quy định bất cập, game thủ chuyển qua các trò chơi của nước ngoài, làm lợi cho doanh nghiệp ngoại.