(VietNamNet) – Thực hiện Chỉ thị kiềm chế tốc độ tăng giá của Thủ tướng Chính phủ, các ngành đều thực hiện rà soát lại chi tiêu. Không ít ngành đã gặp khó khăn thực sự trước bài toán: Không được tăng giá cũng không được lỗ, như Đường sắt.