Ngân sách nhà nước đang gặp khó khăn do nghĩa vụ trả nợ cao, áp lực chi lớn trong khi nguồn thu suy giảm.

Ngan sach nha nuoc gap kho - Anh 1

Thu từ DNNN đạt tỷ lệ thấp. Ảnh TL.

Bộ Tài chính cho biết ngày 11-10, chi trả nợ và viện trợ thực hiện trong 9 tháng đầu năm nay đã lên tới 117.200 tỉ đồng, bằng 75,6% dự toán năm.

Trong thông cáo gửi báo chí, Bộ Tài chính cho biết thêm về công tác trả nợ nước ngoài, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ lũy kế đến 25-9-2016 là 176.827 tỉ đồng (trả nợ trong nước là 140.183 tỉ đồng, nước ngoài là 36.644 tỉ đồng).

Như vậy, nghĩa vụ trả nợ lớn hơn so với số nợ đã hoàn trả trên thực tế trong 9 tháng đầu năm.

Báo cáo cho biết, chi thường xuyên ước thực hiện chi 9 tháng đạt 609.300 tỉ đồng, bằng 73,9% dự toán năm.

Chi đầu tư phát triển ước đến hết tháng 9, lũy kế vốn giải ngân cho các dự án khoảng 137.400 tỉ đồng, đạt 54,5% dự toán năm (thấp hơn tỷ lệ 64,8% dự toán năm của năm ngoái); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 38,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 52,3% dự toán năm).

Như vậy, tổng chi NSNN 9 tháng đạt 870.500 tỉ đồng, bằng 68,4% dự toán năm.

Tổng thu cân đối NSNN 9 tháng đạt 718.300 tỉ đồng, bằng 70,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 74,9% dự toán năm).

Bộ Tài chính thừa nhận, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), nh: thu phí, lệ phí đạt 65,1%, thu khác ngân sách đạt 63,8%.

Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Về thu từ dầu thô, thu ngân sách lũy kế 9 tháng ước đạt 29.800 tỉ đồng, bằng gần 55% dự toán năm, giảm gần 42% so cùng kỳ năm 2015.

Bội chi NSNN ước 9 tháng là 152.200 tỉ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Về công tác huy động vốn nước ngoài: 9 tháng đầu năm đã ký kết là 31 hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,88 tỉ đô la Mỹ.

Về công tác giải ngân, lũy kế đến 25-9 đã giải ngân 2,5 tỉ đô la Mỹ tương đương 55.182 tỉ đồng (đạt 56% so với kế hoạch cả năm).

Trong khi đó, GDP năm nay dự kiến sẽ tăng chỉ 6,3-6,5%, thấp hơn so với chỉ tiêu 6,7% mà Quốc hội đặt ra. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến bội chi, nợ công vốn đang tiến sát ngưỡng 65% GDP.