Tổng cục Thống kê cho biết, tình chung 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 180 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Giao thông Vận tải đang là đơn vị được rót vốn đầu tư nhiều nhất.

Cụ thể, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2016 theo giá hiện hành ước tính đạt 1006,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 33,1% GDP.

Trong đó, vốn khu vực Nhà nước đạt 378,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,5% và tăng 10,1%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 240,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 23,9% và tăng 12,6%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 9 ước tính đạt 24558 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn Trung ương 6230 tỷ đồng, tăng 10%; vốn địa phương 18328 tỷ đồng, tăng 15,8%.

Tính chung 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tính đạt 180 nghìn tỷđồng, bằng 69,1% kế hoạch năm và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Vốn trung ương quản lý đạt 42,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% kế hoạch năm và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ngan sach Nha nuoc dang duoc rot vao dau nhieu nhat - Anh 1

Biểu đồ vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho Bộ, ngành và mức tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2015

Vốn ngân sách trung ương rót cho Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) nhiều nhất so với các bộ, ngành khác, đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Đứng thứ hai trong danh sách các bộ, ngành được Nhà nước đầu tư vốn nhiều nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 5.059 tỷ đồng, tăng 22,6%

Ngân sách rót cho Bộ Xây dựng giảm mạnh, chỉ đạt 708 tỷ đồng và giảm 43,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, ngân sách rót cho các Bộ Khoa học và Công nghệ cũng giảm 9%, đạt 215 tỷ đồng, cho Bộ Thông tin và Truyền thông giảm 32,5%, chỉ có 88 tỷ đồng.

Đối với vốn địa phương quản lý, trong 9 tháng năm 2016 đạt 137,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% kế hoạch năm và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 96,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,5% và tăng 15%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% và tăng 7,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 96,2% và giảm 0,9%.

Ngan sach Nha nuoc dang duoc rot vao dau nhieu nhat - Anh 2

Biểu đồ ngân sách đầu tư cho các địa phương và mức tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2015

Trong danh sách vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội được rót vốn nhiều nhất với 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8% kế hoạch năm và tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước và hơn TP.HCM 10 nghìn tỷ đồng.

TP.HCM được Ngân sách Nhà nước đầu tư 12.100 tỷ đồng.

Một số tỉnh có mức ngân sách đầu tư tương đương nhau là Nghệ An, Bình Dương, VĨnh Phúc, Quảng Ninh.

>> Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2016