Con người có thể làm mọi việc ngoài sức tưởng tượng mà khoa học không thể lý giải được.

Ngan le kha nang co 1-0-2 cua cac cao thu the gioi - Anh 1

Ốc Sên