(PL)- Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông báo sẵn sàng hỗ trợ để TP.HCM kịp thời giải ngân số tiền còn khá lớn tài trợ cho tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM (do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP, HUUI - IMU làm chủ đầu tư).

WB lưu ý hiện còn trên 95 triệu USD sẽ phải giải ngân cho dự án này. WB đề nghị UBND TP và chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, vật tư để đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành sớm việc giải ngân như kế hoạch. WB cũng cảnh báo bất kỳ khoản tiền nào không kịp giải ngân sẽ bị hủy sau khi kết thúc thời gian ân hạn. Khi đó TP.HCM phải dùng đến ngân sách để chi trả cho những hợp đồng dở dang.

Trước đề nghị này, UBND TP đã yêu cầu HUUI - IMU rà soát, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu nhưng phải đảm bảo chất lượng các công trình của tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM.

M.PHONG