Hanoinet - Bắt đầu xuất hiện hiện tượng khách rút tiền tiết kiệm để đầu tư sang kênh khác có lợi hơn như bất động sản, hay vàng, ngoại tệ.