VIT- Vào ngày hôm qua, chủ tịch Ngân hàng phát triển Châu Phi (ADB), Donald Kaberuka, đã thông báo rằng ADB đang lập kế hoạch rải ngân 4,8 tỷ đôla trong khoảng thời gian từ 2008-2010 nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Châu Phi.