(DVT.vn) - Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, để được cấp phép thì Ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản trên 20 tỷ USD.

(DVT.vn) - Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, để được cấp phép thì Ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản trên 20 tỷ USD. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành dự thảo thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Ngân hàng thương mại được cấp giấy phép khi cổ đông góp vốn đáp ứng khả năng về tài chính; không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn. Cá nhân đang sở hữu trên 3% hoặc tổ chức sở hữu trên 5% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại khác, không được tham gia thành lập 1 ngân hàng thương mại. Đối với ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác đáp ứng các quy định của nước nguyên xứ nhưng không thấp hơn quy định của Việt Nam; tỷ lệ nợ xấu dưới 2% vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị. Ngoài ra, còn phải có tổng tài sản có ít nhất là tương đương 10 tỷ USD vào cuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nguyên tắc thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và đến thời điểm nộp hồ sơ cấp giấy phép. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp giấy phép khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản có ít nhất là 20 tỷ USD vào năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Những điều kiện để mở ngân hàng nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài như trên nằm trong cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, nhằm thu hút được các ngân hàng lớn, có uy tín vào hoạt động tại thị trường Việt Nam. Phương Dung