(PL)- Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa thông báo đình hoãn việc khởi công sáu dự án trong năm 2008. Tổng mức đầu tư các dự án này là 16 tỷ đồng.