Chiều 1/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức khẳng định, thông tin sắp đổi tiền là hoàn toàn bịa đặt và có dụng ý xấu.

Ngan hang Nha nuoc bac bo thong tin sap doi tien - Anh 1

Ảnh minh họa

Mấy ngày gần đây, trên một số mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền và xúi giục người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ , khiến tâm lý một số người dân hoang mang.

Về việc này, chiều 1/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức khẳng định, thông tin này là hoàn toàn bịa đặt và có dụng ý xấu. Người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch, bịa đặt trên để tránh thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia.

Việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nước trên thế giới vừa qua không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền Việt Nam.