(HQ Online)- Theo báo cáo kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo, thống kê, Ngân hàng Nhà nước về Xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), tình hình kinh doanh đã có sự cải thiện dần trong 3 quý đầu năm 2016.

Ngan hang ky vong tang truong tin dung 2016 dat 21,82% - Anh 1

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,85%. Ảnh: H.Dịu

Theo đó, 46,3% TCTD nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt”, 50% TCTD nhận định ở mức “bình thường” và 3,7% TCTD nhận định “kém”.

Trong quý IV và trong cả năm 2016, có 70-80% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tốt hơn so với quý trước và năm trước.

Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các TCTD trong năm 2016. Vì thế, trong quý IV, các TCTD đã nâng mạnh kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng năm 2016 từ mức 7,11% tại cuộc điều tra tháng 6-2016 lên mức 11,68% tại cuộc điều tra tháng 9-2016.

Đánh giá về trạng thái thanh khoản của đơn vị mình tại thời điểm hiện tại, 87,6% TCTD nhận định thanh khoản ở tình trạng “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ.

Trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% (VND: +7,93% và ngoại tệ: +4,22%) trong quý IV. Cao hơn so với mức bình quân kỳ vọng tăng 5,17% của quý III tại cuộc điều tra kỳ trước).

Với diễn biến như trên, trong cả năm 2016, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng tăng trưởng 21,82% (VND: +22,95%; ngoại tệ: +8,22%), cao hơn khoảng 4,5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17,26% của năm 2015, và được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20,4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,85% (giảm 0,72% so với kỳ vọng tại cuộc điều tra kỳ trước nhưng vẫn cao hơn mức tăng kỳ vọng và thực tế của năm 2015).

Điều đáng lưu ý là tại cuộc điều tra kỳ này, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn VNĐ nhưng tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng về sự sụt giảm huy động vốn ngoại tệ trong năm 2016 từ mức -0,09% tại cuộc điều tra kỳ trước mở rộng tới -6,9% tại cuộc điều tra kỳ này.

Theo Vụ Dự báo, thống kê, đây tiếp tục là biểu hiện tích cực của xu hướng giảm găm giữ ngoại tệ và tăng trưởng niềm tin vào sự ổn định của tỷ giá và giá trị của đồng Việt Nam.