Trong năm kinh doanh đầu tiên sau khi hợp nhất giữa 3 tên tuổi: Sài Gòn, Tín Nghĩa và Đệ Nhật, Ngân hàng cổ phần Sài Gòn cho biết lãi trước thuế 82 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) - vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012. Theo đó, tính đến, 31/12/2012, tổng tài sản của SCB đạt gần 149.000 tỷ đồng. Trong năm ngoái, SCB huy động được hơn 106.000 tỷ đồng và tổng dư nợ tín dụng 88.166 tỷ đồng. Theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế của nhà băng trong năm 2012 đạt 82 tỷ đồng.

Là một trong những ngân hàng yếu kém và tham gia tái cơ cấu đầu tiên, đến nay SCB được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng đã có những chuyển biến tích cực về thanh khoản. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP HCM lưu ý SCB cần cố gắng hơn nữa để ổn định thanh khoản, cân đối trạng thái vàng, cơ cấu lại danh mục đầu tư, cơ cấu mạng lưới hoạt động cũng như nâng cao quản trị điều hành.

SCB là trường hợp ngân hàng hợp nhất đầu tiên trong đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. SCB là kết quả hợp nhất từ 3 ngân hàng: Đệ Nhất, Tín Nghĩa và Ngân hàng Sài Gòn. Sau SCB, một số ngân hàng yếu kém đã tự cơ cấu hoặc được sáp nhập vào ngân hàng khác.

Ngân Hà