Nguyên nhân do ngân hàng này không hoàn thành nghĩa vụ tư vấn phù hợp cho các khách hàng.

Cơ quan quản lý thị trường tài chính của Anh tuyên bố án phạt 14,5 triệu bảng Anh (18,2 triệu euro) đối với Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) và công ty con NatWest trong vụ việc liên quan đến hồ sơ tư vấn tín dụng bất động sản.

Cơ quan Giám sát tài chính Anh (FCA) kết luận RBS và NatWest đã không hoàn thành nghĩa vụ tư vấn phù hợp cho các khách hàng của mình. FCA cho rằng, hơn một nửa trường hợp tư vấn liên quan đến tín dụng bất động sản được RBS và NatWest thực hiện đã không được xác nhận.

Ngân hàng Hoàng gia Scotland (RBS) hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà nước với tỷ lệ nắm giữ 81% cổ phần. Ngân hàng này tuyên bố đã xem xét lại quá trình bán các sản phẩm tín dụng bất động sản để đáp ứng theo các kết luận đưa ra bởi FCA.