Ngày 17-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành.

Ngan hang chinh sach xa hoi huy dong duoc 100 ty dong trai phieu - Anh 1

Kho bạc Nhà nước đã huy động được thêm 100 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Ảnh Internet.

Tổng khối lượng gọi thầu lần này là 1.274 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (774 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 200 tỷ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,68-7,74%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,68%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10-10-2016).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, NHCSXH đã huy động thành công 11.826 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh thông qua đấu thầu tại HNX.

Thùy Linh