Sáng 24/10, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đấu giá tài sản. Nhiều đại biểu tán thành cần phải ban hành Luật Đấu giá nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế - xã hội…

Mặc dù đa phần các đại biểu đã tán thành cần phải ban hành Luật Đấu giá, nhưng các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung của dự án Luật.

Trong đó, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể và rõ hơn về thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá, thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, quy định cụ thể các hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bổ sung quy định về những nội dung cơ bản trong quy chế bán đấu giá tài sản…

Ngan chan “quan xanh, quan do” trong dau gia tai san - Anh 1

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Trang- Nghệ An phát biểu tại Hội trường.

Theo báo cáo, liên quan tới vấn đề xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá, bồi thường thiệt hại (Chương VI), một số ý kiến đề nghị phải có các quy định chế tài chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, tránh gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tính hợp pháp của tài sản đưa ra đấu giá, xử lý trách nhiệm những trường hợp tham gia đấu giá có hành vi vi phạm, người trúng đấu giá không nhận được tài sản.

ĐB Hoàng Thị Thu Trang (đoàn Nghệ An) việc cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá có những quy định nhằm ngăn chặn tình trạng "quân xanh quân đỏ" đây vốn là tình trạng đang nhức nhối hiện nay trong quá trình quản lý đấu giá bán tài sản. Theo đó, Dự án Luật đã quy định rõ ràng việc cấp chứng chỉ theo hưởng giảm thiểu thủ tục hành chính cho công dân.

Các trường hợp không được cấp ngoài chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản tại Khoản 4 Điều 15, Điểm b; Khoản 3 Điều 17 dự thảo quy định không cấp, không cấp ngoài chứng chỉ cho những người đã bị kết án liên quan đến lừa đảo, tham nhũng kể cả các trường hợp đã được xóa án tích.

Theo đó, để đảm bảo tính khách quan, an toàn, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang kiến nghị, một phiên đấu giá, ngoài đấu giá viên còn cần có sự tham gia tích cực của nhiều đối tượng khác như thư ký, chuyên viên…

Còn ĐB Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng không nên quy định một Hội đồng thi kiểm tra về kỹ năng của người thực hành nghề đấu giá, nếu có chỉ có thể tăng thời gian thực tập hành nghề.

Về việc tổ chức đấu giá tài sản, đại biểu Hoàng Văn Cường góp ý, không nên thành lập trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, bởi lẽ cơ quan quản lý Nhà nước là cơ quan quản lý bán tài sản mà giờ lại thành lập ra cơ quan bán tài sản thì giống như "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

ĐB Phạm Quang Dũng (đoàn Nam Định) trong dự thảo Luật đã quy định đấu giá viên là cử nhân tài chính, ngân hàng thì không nên quy định 5 kinh nghiệm. Bộ tư pháp nên ban hành phạm vi, nội dung đào tạo chứ không nên tập trung 6 tháng học lý thuyết để tránh lãng phí nguồn lực.

Bộ Tư pháp chỉ cần tổ chức sát hạch, không nên quy định 6 tháng học tập trung. Cải tiến được việc này cũng là tăng hiệu quả, hiệu suất của việc học tập. Không nhất thiết cứ phải ngồi 6 tháng học phần lý thuyết.

Theo dự thảo luật, trong các hành vi bị nghiêm cấm có việc cấm lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi; cấm thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, giám định tài sản đấu giá để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá; cấm hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá trái quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức đấu giá tài sản, nghiêm cấm thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, giám định tài sản đấu giá, tổ chức, cá nhân khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, hồ sơ đấu giá và kết quả đấu giá.

Tại Dự thảo Luật cũng nghiêm cấm cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá, giao, nhận tài sản đấu giá; nghiêm cấm nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận.

Đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác nghiêm cấm cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; cấm thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá; nghiêm cấm cản trở hoạt động đấu giá tài sản.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban (UB) Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, UB Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định chặt chẽ hơn trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Cùng với đó, đã tách bạch những vấn đề liên quan đến trước và sau khi tổ chức cuộc đấu giá như niêm yết việc đấu giá tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, xác định giá khởi điểm, xử lý tiền đặt trước và chuyển quyền sở hữu tài sản...

Đặng Tiến