Nhà thiết kế nổi tiếng Martin Hajek đã đăng tải ý tưởng mới dành cho iPhone 7 với thiết kế màn hình sát cạnh và được mở rộng toàn bộ.

Liên quan Ý tưởng iPhone 7 sát cạnh

Theo như hình ảnh từ bản thiết kế, Martin đã đưa ra ý tưởng iPhone 7 dựa trên một chiếc iPhone 6, nhưng cải tiến với viền sát cạnh hai mặt bên cũng như hai mặt trên và dưới. Như là hệ quả của thiết kế này, giao diện người dùng của iOS cũng có một vài thay đổi, chẳng hạn như nút cảm ứng mới được đặt bên cạnh nút Touch ID.

Ý tưởng thiết kế iPhone 7 về cơ bản tập trung vào sự thay đổi của màn hình phía trước của máy, nhưng mặt sau của nó dường như không có sự thay đổi so với iPhone 6 hoặc 6 Plus, một thiết kế có thể xem là không quá ấn tượng, do chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự bố trí ăng-ten trên máy.

Và dĩ nhiên như nhiều ý tưởng thiết kế khác, mọi thứ chỉ là trên bàn thiết kế, do đó nó hoàn toàn có thể thay đổi so với bản chính thức mà Apple phát hành trong tương lai.

Tập ảnh: Ý tưởng iPhone 7 sát cạnh (13 hình)

Hình 1:

Hình 2:

Hình 3:

Hình 4:

Hình 5:

Hình 6:

Hình 7:

Hình 8:

Hình 9:

Hình 10:

Hình 11:

Hình 12:

Hình 13:

Nguồn Gsmdome .