Những hình ảnh sau đây cho thấy công việc huấn luyện chó nghiệp vụ của các chiến sĩ thuộc đội cảnh sát vũ trang ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 1

Chú chó nghiệp vụ được huấn luyện nghiêm ngặt tại doanh trại của đội cảnh sát vũ trang ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 2

Những con chó cảnh sát được huấn luyện về cách tìm kiếm và cứu hộ, phát hiện chất nổ và về cách nhận lệnh tấn công. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 3

Các chiến sĩ cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ thực hiện các thao tác. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 4

Chú chó nghiệp vụ được chỉ dẫn các khẩu lệnh. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 5

Chú chó đang thực hiện bài huấn luyện. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 6

Chiến sĩ cảnh sát mớm nước cho chú chó sau bài tập luyện. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 7

Hàng ngày, các chiến sĩ tắm cho những chú chó nghiệp vụ. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 8

Sau đó, sấy khô lông cho chúng. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 9

Thao trường tập luyện của những chú chó nghiệp vụ ở Vân Nam. Nguồn ảnh: PLA Daily.

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 10

Chú chó chăm chỉ rèn luyện. Nguồn ảnh: PLA Daily

Ngam xem canh sat Trung Quoc huan luyen cho nghiep vu - Anh 11

Chú chó cảnh sát thực hiện bài tập nhảy cao. Nguồn ảnh: PLA Daily.