Người dân ở một số nơi trên thế giới đã được chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất trong vòng 70 năm với độ sáng gấp 30% trăng tròn bình thường sớm hơn nhiều giờ so với Việt Nam.

Các nhà thiên văn học cho biết, siêu trăng sẽ tròn nhất và sáng nhất vào lúc 13h52 ngày 14.11 theo giờ GMT, tức là khoảng 20h52 cùng ngày theo giờ Việt Nam nhưng một số nơi trên thế giới đã được ngắm siêu trăng. Dưới đây là một số vùng đã được ngắm siêu trăng lớn nhất trong vòng 100 năm qua trước phần còn lại của thế giới:

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 1

Siêu trăng ngắm từ cầu Waterloo, London, nước Anh

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 2

Siêu trăng ở Glastonbury Tor, Somerset, nước Anh

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 3

Siêu trăng ẩn trong mây ở Anh

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 4

Siêu trăng bắt đầu mọc ở North Bedfordshire, Anh

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 5

Siêu trăng trên sông Syr Darya ở Kazakhstan

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 6

Siêu trăng bắt đầu mọc trên Đại Tây Dương nhìn từ bãi biển Cocoa, Florida

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 7

Siêu trăng bắt đầu mọc trên Đại Tây Dương nhìn từ bãi biển Cocoa

Ngam sieu trang the ky moc som o mot so noi tren the gioi - Anh 8

Siêu trăng từ bãi biển Virginia