(VTC News)-Mỗi một kỳ SEA Games diễn ra, nước chủ nhà đều giới thiệu một logo mang nhiều ý nghĩa. Hãy cùng VTC News "ngắm" lại logo của 25 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

(VTC News)-Mỗi một kỳ SEA Games diễn ra, nước chủ nhà đều giới thiệu một logo mang nhiều ý nghĩa. Hãy cùng VTC News "ngắm" lại logo của 25 kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Logo của kỳ SEA Games đầu tiên.

Nhạc Âm (tổng hợp)