Mai anh đào được xem là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt mỗi dịp đầu xuân. Hiện nay, toàn thành phố Đà Lạt đang có hàng chục nghìn cây hoa mai anh đào lớn nhỏ.

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 1

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 2

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 3

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 4

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 5

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 6

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 7

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 8

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 9

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 10

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 11

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 12

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 13

Ngam hoa anh dao no day thanh pho Da Lat suong mu - Anh 14

Ảnh: Internet

Tổng hợp