Tất cả những vật dụng trong chuyên cơ của Donald Trump đều được mạ vàng từ vòi nước cho đến dây an toàn.

Theo Thục Quyên ( Youtube ) (Khám Phá)