Hình ảnh Chợ Lớn thời thuộc địa in trên các bưu thiếp của Pháp được giới thiệu trên trang Indochine-souvenir.com.

T.B (tổng hợp)

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 1

Tranh vẽ cảnh họp chợ ở Chợ Lớn thời thuộc địa.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 2

Khung cảnh ở rạch Bãi Sậy, người Pháp gọi là kênh Fourès ở Chợ Lớn.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 3

Sà lan chở gạo chen chúc tại một bến tàu ở Chợ Lớn.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 4

Tuyến đường nối Chợ Lớn với Sài Gòn.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 5

Bên ngoài một hội quán người Hoa ở Chợ Lớn.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 6

Đường Jaccareo ở Chợ Lớn, nay là đường Tản Đà.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 7

Đường Marins ở Chợ Lớn, nay là đường Trần Hưng Đạo.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 8

Con đường nơi tuyến xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn chạy qua.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 9

Thuyền bè trên kênh rạch ở Chợ Lớn.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 10

Khung cảnh trên một con kênh.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 11

Khu nhà lá ven bờ kênh.

Ngam Cho Lon thoi thuoc dia trong buu thiep tram tuoi - Anh 12

Nhà máy xay xát gạo ở Chợ Lớn.