Nhiếp ảnh gia Pháp Marcel Gautherot giới thiệu độc giả về những thành phố lớn Brazil ở giai đoạn chuyển mình hồi thập niên 1950.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 1

Các con thuyền ở cầu cảng gần chợ Ver-o-Peso, Belem năm 1954. Là một thanh niên, Marcel Gautherot bỏ ngang chừng việc nghiên cứu kiến trúc ở Paris để đi du ngoạn thế giới dưới vai trò là một nhiếp ảnh gia.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 2

Một người bán hàng ngoài đường phố tại một nghi thức tôn giáo ở thành phố Brazil là Salvador năm 1956.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 3

Anh trở nên nổi tiếng bởi những bức ảnh về các công trình xây dựng ở thủ đô mới của Brazil Brasilia. Ảnh: Cung điện Gustavo Capanema, trụ sở của Bộ Giáo dục và Y tế Brazil năm 1955.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 4

Tổ hợp nhà ở Edmundo Cavanellas (bây giờ là tổ hợp Gilbert Strunk) do Oscar Niemeyer thiết kế nằm gần một thành phố lớn khác của Brazil là Rio de Janeiro.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 5

Tòa nhà quốc hội trong giai đoạn xây dựng.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 6

Trụ sở của các bộ Brazil đều đang được gấp rút xây dựng tại thủ đô mới.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 7

Công nhân xây dựng trụ sở Quốc hội.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 8

Diện mạo mới của thủ đô Brasilia năm 1959.

Ngam cac thanh pho Brazil hoa le thap nien 1950 - Anh 9

Trụ sở Quốc hội Brazil ở Brazilia được hoàn thành trong bức ảnh năm 1960.