Thời gian đã làm phôi pha ít nhiều sự bốc lửa của các biểu tượng tình dục thập niên 1980. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể nhận thấy những dấu ấn khó quên của Madona, Richard Gere...

Hoài Linh (Theo Pravda)