Ngày 8.10, Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng không kích ở Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dù có 11 thành viên đồng ý.